El Marketing Viral/ The Viral Marketing

Resumen del Libro:


libro El Marketing Viral/ The Viral Marketing

Internet està canviant la publicitat. Els missatges sestenen com virus per la xarxa. Aquest llibre explica com passa, quines són les millors maneres de provocar el màrqueting viral i quines campanyes ho han fet millor.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles: