Libros de Vicente Royuela Mora

Estadística Aplicada A Les Ciències Jurídiques

Estadística Aplicada A Les Ciències Jurídiques

Des de la perspectiva d’entendre l’Estadística pel seu caràcter normalitzador i quantificador de la informació, el text mostra que tractar les dades de determinats fets, servirà per poder gaudir d’un millor coneixement de la realitat....
>> Ver Ficha Completa <<