Elementos De Física Aplicada Y Biofísica

Resumen del Libro:


libro Elementos De Física Aplicada Y Biofísica

Manual pensat per facilitar el seguiment de les classes de lassignatura de Física comuna als graus de Farmàcia, Veterinària, Nutrició i dietètica i Ciència i tecnologia dels aliments. Aquest text sorgeix dins del marc general dels projectes dinnovació educativa, amb els quals es pretén fomentar lautoaprenentatge de lalumnat. Per això es facilita una lectura anticipada de la dissertació del professor a laula així com un bon nombre dexercicis proposats. La gran majoria dells estan resolts detalladament encara que hi ha uns altres que estan solament esbossats, de manera que requereixen un esforç per part de lalumnat al mateix temps que propicia un diàleg entre el professorat i alumnat. Donat el caràcter pràctic de lassignatura, sinclouen també pràctiques de laboratori que es realitzen durant el curs i que faciliten la comprensió de les mateixes.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles: