Challenging Realities: Magic Realism In Contemporary American Women’s Fiction

Resumen del Libro:


libro Challenging Realities: Magic Realism In Contemporary American Women’s Fiction

Les arrels del realisme màgic en els escrits de Borges i altres autors d’Amèrica Llatina han estat àmpliament reconeguts i ben documentades produint una sèrie d’estudis crítics, molts dels quals figuren en la bibliografia d’aquest treball. Dins d’aquest marc, aquest llibre presenta als lectors una varietat d’escriptores de grups ètnics, conegudes i menys conegudes, i les col·loca en un context literari en el que es tracten tant a nivell individual com a escriptores així com a nivell col·lectiu com a part d’un moviment artístic més ampli. Aquest llibre és el resultat del treball realitzat a les universitats de Sheffield i la de València i representa una valuosa investigació i una important contribució als estudis literaris.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de posibilidades de descarga directa disponibles: