Ecohistoria Del Paisaje Agrario

Resumen del Libro:


libro Ecohistoria Del Paisaje Agrario

L’arqueologia del paisatge ha aportat en darrers vint anys una visió nova sobre l’estudi de l’antiguitat. Partint de treballs interdisciplinaris, especialment amb geògrafs i geòlegs, però també amb metges i biòlegs, físics i químics, s’han analitzat amb profunditat tant els components dels paisatges antics com els de les societats que els habitaven, sobretot els del món grecoromà, en els quals es va produir un fort impacte sobre el territori i per als quals els historiadors disposen d’una amplíssima documentació escrita. L’interés d’aquest llibre és ocupar-se d’uns paisatges fins ara poc estudiats. Les aportacions de reconeguts especialistes que s ́hi reuneixen demostren complidament la potencialitat dels estudis d’arqueologia del paisatge referents a la cultura feniciopúnica, sense la qual no es pot entendre la història del Mediterrani.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles: