La Diversitat Cultural A L Escola

Resumen del Libro:


libro La Diversitat Cultural A L Escola

En aquest treball, continuació dun primer volum Educació intercultural cursiva, es presenten propostes més concretes per a desenvolupar les àrees curriculars, amb un plantejament didàctic des del que la diversitat cultural es pren com a punt de partida i com a recurs per enriquir el procés densenyament-aprenentatge i de recreació de la cultura al context escolar

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos un listado de opciones de descarga directa disponibles: