Nós (edición Corriente)

Resumen del Libro:


libro Nós (edición Corriente)

A colección recóllese nun álbum editado a iniciativa dun grupo de amigos de Castelao e sufragado por estes, nos prelos da Casa Hauser y Menet de Madrid. No prólogo do álbum, onde afirma que a obra foi composta entre os anos 16 e 18, explicita o senso que lle dera ao seu traballo e esboza unha xustificación da estética que o inspirara. Os temas que aparecen tocados en Nós son as lacras sociais da Galicia daquel tempo.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles: