Taller D Educació En Valors

Resumen del Libro:


libro Taller D Educació En Valors

Podem entendre leducació en valors com el procés que ajuda les persones, en aquest cas els alumnes, a construir racionalment i autònomament els seus valors. És a dir, capacitar lésser humà per a aconseguir aquells mecanismes cognitius i afectius que, en completa harmonia, lajudin a conviure en equilibri, i la comprensió necessària per a integrar-los com a individus que pertanyen a una societat i com a éssers únics, en el món que els envolta. Lobjectiu principal daquest manual és proporcionar al lector una guia sobre els coneixements bàsics deducació en valors, així com donar a conèixer el paper tremendament important que juguen els valors en el desenvolupament personal i social de lindividu. En aquest manual saborden temes referents a la naturalesa i classificació dels valors, la formació de lestructura ètica de la persona, els valors en leducació, etc. Així mateix, es presenta un enfocament per a leducació en valors i es tracta la necessitat duna educació integral.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles: