Trobadors A La Península Ibèrica

Resumen del Libro:


libro Trobadors A La Península Ibèrica

El grup de recerca «Trobadors a la Península Ibèrica» continua avui la llarga tradició de la Universitat de Barcelona en lestudi de la cultura i de la poesia occitana, en aquest volum s’apleguen un manat de treballs que són, en part, resultat de la seva activitat, conjuntament amb una mostra representativa de les línies d’investigació més solvents avui vives en la comunitat filològica europea. Aquesta posada al dia és el primer pas cap a un aprofundiment en l’estat de les nostres coneixences sobre la presència trobadoresca a l’Europa més occidental.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de posibilidades de descarga disponibles: