Inscripcions Romanes Del País Valencià, Ii

Resumen del Libro:


libro Inscripcions Romanes Del País Valencià, Ii

Josep Corell, professor durant molts anys de Filologia Clàssica de la Universitat de València, va tenir un bell somni: reunir tot el corpus conegut d’inscripcions romanes al País Valencià. Una tasca ingent i una obra excepcional a la qual ha dedicat gran part de la seua vida. En Fonts Històriques Valencianes apareix ara el segon volum, elaborat amb la col•laboració de Xavier Gómez Font, i dedicat d’una banda a l’Alt Palància, Edeba, Lesera i els seus territoris, i d’altra, als mil•liaris del País Valencià. En total, un centenar d’inscripcions que apareixen ací degudament inventariades i descrites, amb la referència de la seua història des de la primera notícia sobre la seua troballa fins l’actualitat. Cada inscripció apareix fotografiada o dibuixada, datada i acompanyada de la transcripció i la corresponent traducció, així com d’un extens aparat crític que inclou també la bibliografia i els comentaris (epigràfics, onomàstics, lingüístics i històrics) que han generat. A poc a poc, el bell somni del professor Corell es fa realitat i no tardarem molt a disposar de la publicació de tot el corpus d’inscripcions romanes en terres valencianes.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga directa disponibles: