English As A Glocalization Phenomenon. Observations From A Linguistic Microcosm

Resumen del Libro:


libro English As A Glocalization Phenomenon. Observations From A Linguistic Microcosm

Les contribucions que recull aquest volum descriuen, des de perspectives multidisciplinars, la utilització de langlès com a fenomen global/local en contextos acadèmics. En particular, el volum pren com a referent l’ús de lidioma en un petit microcosmos universitari i interpreta des de diferents punts de vista teòrics la construcció didentitats socials i la negociació de significats entre els membres daquesta comunitat acadèmica.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles: