Presencia Del Pasado En Un Cancionero Castellonense

Resumen del Libro:


libro Presencia Del Pasado En Un Cancionero Castellonense

Una contribució diferent a lestudi del folklore musical. Lautor, doctor en Musicologia i catedràtic daquesta disciplina a la Universitat de Montreal (Canadà), sha valgut dalguns dels recursos de la teoria etnomusicológica actual per a presentar el reestudi dun cançoner castellonenc dels anys 50 i investigar quin grau de vigència té encara aquest repertori.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles: