Un Curso De Números

Resumen del Libro:


libro Un Curso De Números

Els números exerceixen una fascinació general, no només entre els matemàtics. La teoria de números, que en temps de Fermat va ser considerada com un simple entreteniment, ha passat a ser un dels pilars fonamentals de les matemàtiques, amb aplicacions tan sorprenents com la seguretat en Internet. Un curs de números ofereix una senzilla introducció a la teoria més elemental de números, exposada amb claredat des duna perspectiva algebraica. Gabriel Navarro és un especialista en teoria de grups finits reconegut internacionalment. Autor dun bon nombre de treballs dinvestigació i dels llibres Characters and Blocks of Finite Groups (Cambridge University Press, 1998) i Un curs dàlgebra (PUV, 2002), va ser Primer Premi Nacional de Matemàtiques i becari postdoctoral Fulbright en el Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley (Califòrnia). Ha estat professor del Departament de Matemàtiques de la University of Wisconsin-Madison, així com de la University of Florida (EUA). Actualment és catedràtic dÀlgebra de la Universitat de València.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles: