Comunicació Metge Malalt

Resumen del Libro:


libro Comunicació Metge Malalt

Les persones dediquem més de la meitat del dia a comunicarnos: parlant, escoltant, llegint, escrivint… Així, la comunicació influeix de manera decisiva en totes les àrees de la vida de l’ésser humà. En aquest llibre, el doctor Antoni Gelabert reflexiona sobre la relació professional del metge amb el pacient, i manifesta obertament que «sovint ens fixem més en la malaltia que en el malalt, és a dir, ens oblidem de l’ésser humà». Escoltar i parlar és l’acte fonamental de la relació entre el metge i el malalt, motiu pel qual l’autor aprofundeix sobre les habilitats de comunicació i els aspectes psicològics que el metge ha de conèixer per afrontar una situació on el malalt ha d’acceptar la malaltia, conviure amb ella i integrar-la a la seva vida. Antoni Gelabert reivindica la confiança entre el metge i el malalt, tema d’actualitat permanent, però sota una nova visió fonamentada en una millor comunicació que sempre ha de ser franca i bidireccional. Per aquest motiu proposa formar més i millor els professionals des de les facultats de Medicina en aquesta disciplina, perquè cada dia els pacients estan millor i més informats, de manera que cal reclamar un nou rol en l’assistència sanitària. Aquest llibre també dedica un espai a la visió de la relació metge-malalt des de la perspectiva de la gestió de la sanitat. En aquest apartat, el doctor Biel Fortuny exposa els eixos principals de l’activitat clínica i els avenços en l’establiment d’una atenció sanitària centrada en els pacients.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles: