Estadística Aplicada A Les Ciències Jurídiques

Resumen del Libro:


libro Estadística Aplicada A Les Ciències Jurídiques

Des de la perspectiva d’entendre l’Estadística pel seu caràcter normalitzador i quantificador de la informació, el text mostra que tractar les dades de determinats fets, servirà per poder gaudir d’un millor coneixement de la realitat i ens aproparà a una millor solució dels problemes..Alguns àmbits professionals més allunyats del treball diari amb els números, han defugit apropar-se a l’Estadística, i el manual té com a objectiu apropar les eines estadístiques als que treballen en ciències socials, jurídiques, laborals, criminalístiques, etc.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles: