Estudis De Lingüística I De Lingüística Aplicada En Honor De M. Teresa Cabré Castellví: De Mestres

Resumen del Libro:


libro Estudis De Lingüística I De Lingüística Aplicada En Honor De M. Teresa Cabré Castellví: De Mestres

En aquest llibre s’apleguen trenta-dos treballs sobre lingüística general i lingüística aplicada, publicats en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Els estudis cobreixen aspectes diversos de l’anàlisi del discurs, l’enginyeria lingüística, la història de la lingüística, la lexicografia, la morfologia lèxica, la neologia, la planificació lingüística i la terminologia. En aquest volum I hi trobareu sis articles d’alguns dels mestres de l’homenatjada.n

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles:Categoría: Sin categoría